19. Konkurs Języka Niemieckiego

Dodano dnia: 05/04/2019

Miło nam ogłosić, iż po raz dziewiętnasty (!)mamy zaszczyt fundować główną nagrodę  w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego organizowanym w SP 61 w Szczecinie.

W tym roku konkurs odbywa się w czterech kategoriach:

JĘZYKOWEJ (26.04.2019 r. i 27.04.2019 r.)

pisemny test wyboru(26.04.2019 r.) dla wszystkich zgłoszonych (maks. 3 uczniów reprezentujących szkołę) trwający 60 minut. Dwunastu uczniów z najwyższą liczbą punktów przechodzi do etapu ustnego (27.04.2019 r.). 

ARTYSTYCZNEJ (27.04.2019r.)

– prezentacja wiersza lub fragmentu prozy w języku niemieckim;

– każda szkoła może zgłosić dwa zespoły, po jednym z każdej kategorii wiekowej, składające się od 1 do 5 uczniów. Maksymalny czas trwania wystąpienia to

5 minut, kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-8;

TEMATYCZNEJ (27.04.2019 r.)

Kategoria klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej

„Niemiecka kuchnia i jej przysmaki”- plakat

– zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie plakatu o tematyce: „Niemiecka Kuchnia i jej przysmaki“. Prace powinny być wykonane na białym papierze w formacie A3. Technia dowolna.

Kategoria klasy 4 – 8 Szkoły Podstawowej

„ Mur berliński wczoraj i dziś”– plakat

– zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie plakatu o tematyce:

„Mur berliński wczoraj i dziś “. Prace powinny być wykonane na białym papierze w formacie A3.Technika dowolona.

Zasady konkursowe dla uczniów startujących w kategorii klas 1-3 oraz 4-8.

– każdy uczestnik może przesłać jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

– nadesłane prace powinny być opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, pełną nazwą i adresem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna.

– pracę należy zabezpieczyć na czas przesyłki, tak aby dotarła do adresata w stanie możliwie niepogorszonym. Praca powinna być przesłana w formacie A3 bez składania.

– ocenie podlegać będą przede wszystkim oryginalność, kreatywność oraz pomysłowość.

-rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłoszone  podczas pierwszego dnia konkursu ( 26.04.2019 r.)

  • prace należy przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 61
  • do 20 kwietnia 2019 r.

 

PIOSENKI  NIEMIECKIEJ (26.04.201 r.)

– występy indywidualne lub grupowe; zespoły do pięciu uczniów w kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy /jeden zespół/ i 4-8 /jeden zespół/; każdy zespół może przygotować maksymalnie dwie piosenki w języku niemieckim, do zaśpiewania na żywo z podkładem muzycznym /bez ścieżki wokalnej/, akompaniamentem lub a’ capella.

 

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem obejmuje Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie